Koom Txoos Hmoob Thoob Qab Ntuj

Welcome to Hmoob18Xeem.com
Tuesday, September 23 2014 @ 09:19 AM CDT

Hmong
PDF Documents

Hmoob

KoomHaum

XovTooj Cua

KevKawm


Lagluam

Nrhiav PhoojYwg


Lwm Yam

Chaw Sib ThamHmoob Sites

Add Link

View Printable Version

18 Council Hmong Wedding Guide has its place

By PA DER VANG Guest Editorial

ST. PAUL (Oct. 25, 2013) — The deep cultural meanings in the traditional Hmong wedding ceremony has lost their relevance to many Hmong as they transition to life in the United States resulting in conflict in the community regarding the traditional Hmong wedding practices, especially the bridewealth.

The traditional Hmong wedding ceremony is the act of transferring a bride to her groom’s clan. Women are transferred between clans, forging relationships between these clans. In addition, traditional Hmong culture is animist.

In the animist tradition, human life is heavily dictated by ancestral spirits that are directly involved in the facilitation of human life from birth to after death. Women are not considered inherently endowed with spirits that facilitate the events of her life from birth to after death, as men are. In order for a woman to have the protection of spirits, she must be connected to a man and she must be assimilated into his clan.

The Hmong wedding ceremony ensures that the bride will be overseen by the groom’s ancestral spirits who will facilitate her journey into the afterlife upon her death. Upon marriage, she is transferred from her father’s spirits to those of the groom. Thus, marriage procedures must include agreements about her funeral. The groom and his clan must demonstrate their commitment to provide her with a proper burial in the future.

View Printable Version

HU PLIG PEB CAUG

By: Koojziagkabzaug,

1/ Nyob ntawm qhov rooj, qheb qhov rooj:
Teeb ib lub rooj me me rau sab hauv tsev, saum rooj txawb ib taig txhuv, muab qe kom txhua tsev neeg ib leeg ib lub rau saum tais txhuv ( cov neeg neeg txom nyem tsis muaj qe, lawv muab qos yaj ywm los tau) thiab hlawv 3 tswm xyab txhos rau cov txhuv, ib nkawm qaib mos ( taub hau tsis tau loos).Cov txhuv yog yam khoom noj yug txoj sia, cov qe yog cov ntxuag uas cov ntsuj plig nyiam heev, hauv lub qe khoob me ntsis, txhais tias cov plig twb los saj lawm...Khoob loj ces hais tias plig noj ntau, khoob me ces hais tias plig noj tsawg. Qhov ntau yog tus Txiv tsev ua tus hu plig, tab sis yog nws tsis txawj, kom lwm tus hu los tau. Thaum hu plig, tus hu sawv sab hauv tsev, tig ntiag rau nraum zoo. Yog ntau nruas nrog ces muab ob tug qaib khi tso hauv ko taw, yog xuas kuam hu xwb ces tuav ob tug qaib ntawm sab tes lauj, sab tes xis yog txwm kuam ua lub voj voog ces hu plig.
Hu plig:

1/ Hnub no tsuas zoo hnub Hmo no tsuas zoo hmo Hnub no tsuas yog zaj tsov hnub Hmo no yog lawm zaj tsov hmo.
2/ Kuv hu nov, xyoo laus tas xyoo tshiab tuaj Kuv hu no, tsuas coj qaib coj qe, coj nqaij coj hno tos Kuv tsuas hu ib tse neeg nees nkaum leeg no cia li sawv tsees los noj Tsiab Peb Caug.
3/ Ntsuj duab ntsuj hlau, ntsuj niam ntsuj txiv Muaj leej seev yees mus lawm chaw ua noj, los hu kom sawv tsees los noj Tsiab Peb Caug Muaj leej seev yees mus lawm chaw ua hnav, los hu kom sawv tsees los noj Tsiab Peb Caug Rov los tsau, cia li los nrog niam nrog txiv, nrog kwv nrog tij ais. Niam los niam coj txiv, txiv los txiv coj tub, tub los tub coj ki, coj plig qoob plig loog, plig tsiaj plig txhu Hmo no sawv li tsee los noj tsiab peb caug, yuav los tau qaib mus thaiv tes, tau qe mus thaiv taw.