Hmoob18Xeem

Koom txoo Hmoob thoob ntuj

Kev sim lub tswv yim ntawm 3 tug yuav los sib tw ua thawj pwm tsav hauv xeev Wisconsin.  Lub rooj sib tham muaj rau hauv  Appleton,...

Xaiv tsa thawj pwm tsav 18Xeem xeev Wisconsin

By September 26, 2018Kev sim lub tswv yim ntawm 3 tug yuav los sib tw ua thawj pwm tsav hauv xeev Wisconsin.  Lub rooj sib tham muaj rau hauv Appleton, Wisconsin lub8 hli, tim 19, 2018.  Lawv 3 tug yog: Nao Vai Yang (nyob Milwaukee, WI), Zongsae Vang (nyob Milwaukee, WI), thiab Nao Nhia Thao (nyob Madison, WI).


You Might Also Like

0 comments